Lezen - basisschool

Lezen - basisschool

De onderdelen bij lezen:

  • Aanvankelijk lezen (groep 3)
  • Voortgezet lezen
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Studerend lezen

Door voorgelezen te worden, raken kinderen geïnteresseerd in boeken. Kinderen krijgen immers fantastische verhalen voorgeschoteld. Ze beleven plezier aan een boek, krijgen besef van gescheven taal, horen goede zinsopbouw wat weer goed is voor het aanleren van de taal.Lees daarom uw kind regelmatig voor ook als ze al wat ouder zijn. Bezoek ook met uw kind regelmatig de bibliotheek. In de bibliotheek kunnen ze u ook wegwijsmaken als u boeken voor uw kind wilt hebben op het juiste niveau. Er zijn namelijk veel makkelijk leesbare boeken beschikbaar met thema’s voor wat oudere kinderen die moeite met lezen hebben.

Het lezen bestaat uit vele verschillende onderdelen. In groep 3 begint uw kind met het leren van de letters en letterklanken. Er wordt geoefend met wisselrijtjes en letterklusters. Met de geleerde letters en klanken leren de kinderen steeds meer woorden te vormen. Het aanleren van de letters kan op vele manieren geoefend worden. De vormen van de letters moet het kind kunnen onthouden om tot lezen te kunnen komen. Dit lukt niet altijd door alleen maar de letters te bekijken en ze te schrijven. Ondersteuning door bijvoorbeeld de letters van klei te maken of ze groot na te schilderen zorgen ervoor dat de vormen makkelijker te onthouden zijn. Hierdoor wordt ook het plezier in het leren van de letters en woorden verhoogd.

Bij voortgezet lezen gaat het erom dat het kind steeds vloeiender, sneller correct kan lezen.Dit wordt geoefend met behulp van leesbladen, losse teksten en leesboeken. Hoe snel dit verbetert is sterk verschillend per kind. Voor elk kind zal er dus een specifieke aanpak zijn voor hun leesprobleem.

Bij begrijpend lezen gaat het niet om de snelheid van het lezen, maar om het begrijpen van de inhoud van de tekst. Je hoeft niet perfect hardop te kunnen lezen of snel te kunnen lezen om een tekst te kunnen begrijpen. Aan de hand van gerichte vragen over de tekst, leert een kind de belangrijkste zaken uit een tekst te halen. Bijvoorbeeld door de hoofdgedachte onder woorden te brengen en de belangrijkste woorden uit een tekst te halen waarmee de kern van de tekst samengevat kan worden.

Studerend lezen is weer een stap verder. Niet alleen moet je uit de tekst kunnen halen wat belangrijk is, je moet het ook nog onthouden. Met allerlei tips die het onthouden makkelijker maken, zoals het leren maken van samenvattingen en zelf vragen stellen bij een tekst, wordt hiermee geoefend. Hiervoor zijn teksten die doorgenomen moeten worden voor een proefwerk erg geschikt.

In elk onderdeel wordt gewerkt van makkelijk naar moeilijk. Per kind kijk ik eerst op welk niveau er met de extra hulp gestart moet worden. Zo pakken we samen de hiaten aan.

Het Bruggetje Remedial teaching - Contact

Voor individuele remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding aan kinderen in het basisonderwijs en brugklas.

Laat uw bericht achter via de contactpagina