Op alle vakken waarin lesgegeven wordt in de basisschool van groep 3 t/m 8, kan ik uw kind hulp bieden bij leerproblemen. Brugklassers kan ik onder andere helpen met Nederlands, rekenen en algemene huiswerkbegeleiding.

Taal (basisschool)

Taal (basisschool)

Taal, met spelling, werkwoordspelling, zinsbouw, taalkundig ontleden en redekundig ontleden.

Lees meer
Lezen (basisschool)

Lezen (basisschool)

Lezen, met aanvankelijk lezen (groep 3), voortgezet lezen, technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen.

Lees meer
Rekenen (basisschool)

Rekenen (basisschool)

Rekenen, met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten, verhoudingen, tijdrekenen, geldrekenen, statistieken.

Lees meer
Nederlandse (brugklas)

Nederlandse (brugklas)

Wegnemen van hiaten voor brugklassers in ontleden en spelling.

Lees meer
Rekenen (brugklas)

Rekenen (brugklas)

De rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen.

Lees meer
Leren plannen en leren leren (brugklas)

Leren plannen en leren leren (brugklas)

Leren plannen van huiswerk en voorbereiden op toetsen.

Lees meer

Het Bruggetje Remedial teaching - Contact

Voor individuele remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding aan kinderen in het basisonderwijs en brugklas.

Laat uw bericht achter via de contactpagina