Remedial Teaching

Remedial Teaching

Wat is RT?
Bij sommige kinderen gaat het leren minder makkelijk dan verwacht. Dit ligt vaak niet aan de inzet van het kind. Er blijkt vaak sprake te zijn van leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Remedial teaching (RT) biedt in dat geval hulp.

RT is eigenlijk niets anders dat extra ondersteuning geven op die gebieden waar een kind problemen heeft. Letterlijk vertaald betekent remedial teaching "herstellend lesgeven". Remedial teaching is iets anders dan bijles. Bij Remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde behandelingstechnieken. Deze technieken gaan uit van en zijn gericht op de specifieke problemen van het kind. Dit kan in kleine groepjes kinderen, of individueel. Aan de andere kant kunnen we stellen dat remedial teaching een specifieke vorm van bijles is. Het geeft juist díe extra aandacht op díe specifieke manier om het leerprobleem de juiste aandacht te geven.

Voor Remedial Teaching ga ik als volgt te werk

1. Intakegesprek

Als u uw kind wilt aanmelden voor RT, dan beginnen we met een intake-gesprek. Hieruit wordt duidelijk wat voor hulp uw kind nodig heeft. Zeer handig is het als u tijdens het intake-gesprek relevante test-/toetsresultaten en/of testverslagen van school meeneemt. Bent u nog niet zeker of Remedial Teaching wat voor uw kind is, bel dan even of laat een berichtje achter.

2. Handelingsplan

Aan de hand van het intake-gesprek, de door u meegebrachte testverslagen van school en de testen/toetsen die ik zelf afneem, zet ik een handelingsplan op om uw kind te begeleiden. Het handelingsplan beschrijft wat de problemen zijn en op welke manier ik daar hulp bij ga aanbieden. Ik zet een programma op voor ongeveer 6-12 weken. Dit handelingsplan wordt gedurende de begeleiding van uw kind zo nodig aangepast en aangevuld.

3. Lessen en lesduur

Vervolgens voeren we het handelingsplan uit. Normaal gesproken ziet dat er uit als één keer in de week één les, gedurende zes weken. De lessen worden bij mij thuis gevolgd. Zelf zal ik soms toetsen afnemen om het exacte probleem specifieker te maken en om de vorderingen van uw kind in beeld te krijgen. In de zes weken kan uw kind lessen volgen van 60 minuten of 45 minuten per les. Over het algemeen volgen oudere kinderen een les van 60 minuten en de jongere kinderen, die zich meestal korter goed kunnen concentreren, een les van 45 minuten.

4. Evaluatie

Na elke les ontvangt u per mail een lesverslag. Op deze manier bent u direct op de hoogte van wat in de les aan bod gekomen is en wat het resultaat was. Na elke 6 lessen beslissen we in overleg of uw kind nog meer lessen komt volgen. Per keer neemt u altijd een pakket van 6 lessen af.

5. Een keer verhinderd?

Mocht uw kind een keer verhinderd zijn, meldt u dat dan minimaal 24 uur van te voren.

Het Bruggetje Remedial teaching - Contact

Voor individuele remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding aan kinderen in het basisonderwijs en brugklas.

Laat uw bericht achter via de contactpagina