Ondersteuning voor brugklassers

Ondersteuning voor brugklassers

De middelbare school stelt behoorlijk wat eisen aan uw kind. Uw kind krijgt meer huiswerk en de stof voor toetsen is veel uitgebreider dan ze op de basisschool gewend zijn.

Vaak heeft uw kind geen idee hoe het moet omgaan met een agenda, het huiswerk van zo veel vakken en weten ze niet goed hoe en wanneer ze moeten gaan leren voor een toets. Heeft uw kind hier moeite mee, dan kan het terecht bij Het Bruggetje voor het leren plannen van huiswerk en het leren leren van toetsen voor bv. biologie, aardrijkskunde en geschiedenis.

Daarnaast biedt Het Bruggetje lespakketten aan om hiaten die ontstaan zijn in het basisonderwijs op gebied van taal en rekenen weg te werken.

Het Bruggetje Remedial teaching - Contact

Voor individuele remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding aan kinderen in het basisonderwijs en brugklas.

Laat uw bericht achter via de contactpagina